Dane adresowe

URZĄD MIASTA SIEDLCE

Skwer Niepodległości 2
08-110 Siedlce

UWAGA: zmiana numerów telefonów.

centrala tel. 48 25 794 3700
fax. 48 25 794 3756

Call center / infolinia 25 794 3000

Konto bankowe:
ING Bank Śląski S.A. 28 1050 1894 1000 0022 1545 6456

Nowy nr konta dla opłaty skarbowej
ING Bank Śląski SA o/Siedlce 22 1050 0099 6192 5550 1000 0010

Zaświadczenie o NIP Miasto Siedlce
Zaświadczenie o REGON Miasto Siedlce

KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA

Urząd Miasta Siedlce udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną drogą elektroniczną, która spełnia wymagania określone w art. 63 § 2 i 63 § 3a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
• osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzi,
• adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
• przedmiotu sprawy, której dotyczy korespondencja,

Korespondencja wniesiona w formie dokumentu elektronicznego powinna:
• być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym, oraz
• zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.

W celu skorzystania z naszych usług elektronicznych poprzez ePUAP niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:
• założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl
• posiadanie profilu zaufanego ePUAP.

Jednocześnie informujemy, iż dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres boi@um.siedlce.pl nie gwarantuje uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Uzyskanie urzędowego poświadczenia odbioru gwarantuje dostarczenie dokumentów poprzez platformę ePUAP.

Adres skrytki domyślnej Urzędu Miasta Siedlce na platformie ePUAP: /0kg988ash7/skrytka
Kod terytorialny GUS jednostki: 1464011

Data publikacji
2006.12.05 08:23:07
Data zmiany
2014-05-26 13:39:51
Opublikował
Przemysław Majewski
Zmienił
Przemysław Majewski
Udostępnił
Przemysław Majewski
Ilość zmian
40
Autor
Dorota Wysocka
Rejestr zmian
Okres ważności
 
Ilość odwiedzin
455445